ĐĂNG KÝ 

GIỚI THIỆU

LỊCH HỌC

GIẢNG VIÊN

NỘI DUNG

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

ĐĂNG KÝ HỌC

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
THỰC CHIẾN

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

KHÓA ĐÀO TẠO
70% học phí tài trợ từ Ngân sách 

HỌC ONLINE TRỰC TUYẾN

QUÀ TẶNG:
+ Trọn Bộ Cẩm nang Quản trị Doanh nghiệp 4.0 (Trị giá 3 triệu đồng): Hơn 3000 biểu mẫu xây dựng doanh nghiệp thành công (Mẫu KPI, BSC, ISO, 5S, Mô tả công việc, Quản trị Marketing, Tài chính, Nhân sự…)
+ Quà tặng 3Gb Ebook chọn lọc cực hay dành cho Doanh nhân và Nhà Quản lý về các chủ đề: Quản trị, Nhân sự, Tài chính, Marketing, Đàm phán - Thương lượng, Phát triển bản thân...
+ Bộ Ebook 29 cuốn Cẩm nang xây dựng doanh nghiệp dành cho SMEs.
+ Bộ Ebook Kinh điển Cẩm nang Harvard.
+ Đặc biệt, Đối với học viên ĐK và Chuyển khoản trước 20h ngày 27/12/2020 được tặng 01 bài PR Quảng bá Doanh nghiệp trị giá 3 triệu đồng trên Trang tin điện tử Dành cho Doanh nhân Việt: Doanhnhanthoidai.vn. (Lưu ý: Doanh nghiệp tự viết bài)

Khai giảng: 20h ngày 28/12/2020 (tối thứ 2)

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

KỸ NĂNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN

4 KỸ NĂNG CỐT LÕI CFO BẮT BUỘC PHẢI CÓ 

Trên đây là 4 kỹ năng cốt lõi mà bạn cần phải có để đảm nhiệm vị trí CFO - Giám đốc Tài chính.

Khóa đào tạo Giám đốc Tài chính của chúng tôi sẽ giúp bạn thuần thục 4 kỹ năng cốt lõi trên.

Không những thế, khóa đào tạo với 15 học phần được thiết kế Tinh gọn, Độc đáo, Khác biệt, Áp sát thực tế; đặc biệt chúng tôi liên tục cải tiến giáo trình nâng cao và hoàn thiện sau mỗi khóa đào tạo sẽ giúp học viên sử dụng tốt vào công việc.

BUỔI 15
PHẦN 15: ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 

➡ Lượng giá Chứng khoán
➡ Mô hình định giá Cổ phiếu
➡ Đánh giá Lợi nhuận và Rủi ro Danh mục Đầu tư
➡ Công cụ quản trị của CFO (BSC và KPI tài chính).

BUỔI 11
PHẦN 11: LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH 

➡ Dự đoán các thông số:
     Doanh thu, Chi phí, Tồn kho, Phải thu, Tiền mặt, Mua sắm, Thanh lý tài sản, Lãi vay, Chia cổ tức,..
➡ Thiết lập các Bảng tính Thu – Chi, Thừa - Thiếu tiền mặt
➡ Phương pháp Huy động và Sử dụng tiền.

BUỔI 9
PHẦN 9: KIỂM SOÁT CHI PHÍ 

➡ Khung kiểm soát chi phí
➡ Xác định Tiêu chuẩn, Định mức Chi phí
➡ Hệ thống các Quy định nhằm KIỂM SOÁT CHI PHÍ
➡ Thực hiện Kiểm soát
➡ Đánh giá, Điều chỉnh

BUỔI 10
PHẦN 10: SỬ DỤNG ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH 

➡ Đo lường RỦI RO
➡ Công cụ Phân tích Rủi ro Tài chính: Đòn bẩy tài chính, Hệ số nợ
➡ Sử dụng ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH Hiệu quả

BUỔI 5
PHẦN 5: QUẢN TRỊ TỒN KHO 

➡ Mục tiêu quản trị tồn kho
➡ Phân loại hàng tồn kho theo tiêu chí ABC và XYZ
➡ Các phương pháp quản trị cho từng nhóm hàng tồn kho
➡ Tính toán Dự phòng, Điểm đặt hàng, Chi phí tồn kho
➡ Hàm ý Quản trị hàng Tồn kho đối với CFO

15 HỌC PHẦN. Trong đó:
 + 14 học phần trực tuyến (học các tối thứ 2-4-6 hàng tuần, từ 20:00 - 21:30)
 + 1 học phần học offline tập trung tại tòa nhà VCCI-HCM: 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TpHCM

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BUỔI 12
PHẦN 12: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

➡ Xây dựng Dòng tiền Dự án theo quan điểm Tổng đầu tư và Chủ sở hữu
➡ Chỉ tiêu Tài chính: NVP, IRR, PP,…
➡ Phân tích Rủi ro: Độ nhạy, Mô phỏng, Kịch bản,…

➡ Dữ liệu Phân tích
➡ Phương pháp Phân tích: Chiều ngang, Chiều dọc, Tỷ số
➡ Phân tích Chỉ số
➡ Tư duy Viết BÁO CÁO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
➡ Biểu mẫu viết Báo cáo Tài chính

BUỔI 14
PHẦN 14: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MODUL:
CÁC HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ + TRAO CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CFO

TỐT NGHIỆP

➡ 03 nhóm hoạt động của doanh nghiệp: Sản xuất Kinh doanh,  Đầu tư và Tài chính.
➡ Công việc của Giám đốc Tài chính
➡ Quan hệ giữa Giám đốc Tài chính với các Bộ phận khác
➡ Kỹ năng của Giám đốc Tài chính. 

BUỔI 1:
PHẦN 1: CÔNG VIỆC CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

BUỔI 2
PHẦN 2: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

➡ Bảng cân đối kế toán: Tài sản, Nguồn vốn
➡ Bảng kết quả Kinh doanh: Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận
➡ Báo cáo Ngân lưu: Dòng THỰC THU và THỰC CHI các Hoạt động       Kinh doanh, Đầu tư, Tài chính
➡ Thực hành LẬP BẢNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

➡ Khác biệt giữa Lợi nhuận với Dòng tiền
➡ Giải thích TIỀN ĐẾN TỪ ĐÂU và ĐI TỪ ĐÂU
➡ Kỹ thuật điều hoà Dòng tiền VÀO – RA.

BUỔI 3
PHẦN 3: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN

BUỔI 4
PHẦN 4: SỬ DỤNG LÁ CHẮN THUẾ 

➡ Làm thế nào giảm nộp thuế hợp pháp
➡ Lá chắn thuế từ khấu hao
➡ Lá chắn thuế lãi vay
➡ Các khoản trích lập dự phòng

BUỔI 6
PHẦN 6: QUẢN TRỊ BÁN CHỊU 

➡ Phân tích Lợi ích và Chi phí bán chịu
➡ Chính sách bán chịu: Chiết khấu và Thời gian Bán chịu
➡ RỦI RO Bán chịu
➡ Quy trình phân tích khách hàng để quyết định bán chịu

BUỔI 7
PHẦN 7: RỦI RO KINH DOANH VÀ ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG

➡ Chi phí Cố định và chi phí Biến đổi
➡ Rủi ro thay đổi chi phí
➡ Công cụ đòn bẩy hoạt động
➡ Công cụ phân tích ĐIỂM HÒA VỐN

BUỔI 8
PHẦN 8: PHÂN TÍCH, DỰ BÁO CHI PHÍ

➡ Nguyên tắc thay đổi chi phí: Bậc thang, Đường thẳng
➡ Công cụ biểu diễn quy luật thay đổi của chi phí: Hàm chi phí
➡ Phương pháp phân tích chi phí: Tài khoản, Thấp – Cao, Hồi quy
➡ Hiểu Quy luật thay đổi chi phí để ra Quyết định Quản trị.

BUỔI 13
PHẦN 13: KIỂM SOÁT NỘI BỘ

➡ Quy trình Kiểm soát Nội bộ
➡ Các Phương pháp Kiểm soát: Kiểm soát Hoạt động Bán hàng; Kiểm soát Hoạt động Mua hàng; Kiểm soát Hoạt động; Kiểm soát Hoạt động Đầu tư; Kiểm soát Tài sản cố định; Kiểm soát Tồn kho, Bán chịu

ĐĂNG KÝ NGAY

Chứng nhận CFO

Chứng nhận CFO do VCCI cấp
có giá trị lưu hành Toàn Quốc

- TRUYỀN NGHỀ
- Tương tác Online trực tuyến
- Nội dung đào tạo Ứng dụng, Áp sát thực tế, học viên sử dụng tốt vào công việc
- Giáo trình ĐỘC ĐÁO - KHÁC BIỆT VÀ THỰC DỤNG!

Phương pháp đào tạo

Khai giảng:
Khóa CFO-K05 Khai giảng 20h, ngày 28/12/2020 (Tối thứ 2)
Hình thức học:
ONLINE TRỰC TUYẾN QUA GOOGLE MEET (Có bản quyền)

Khai giảng

Thời gian & Thời lượng

Thời gian:
Học các tối thứ 2-4-6 hàng tuần, từ 20:00 - 21:30
Thời lượng:
15 HỌC PHẦN. Trong đó: 14 học phần trực tuyến + 1 học phần học offline tập trung

THỜI GIAN HỌC

Tiết kiệm thời gian: Không mất thời gian di chuyển
An toàn không lo Covid: An toàn vì không tụ tập đông người
Chủ động và sắp xếp được thời gian
Không lý thuyết Hàn lâm: Modul học thực tế, ưu tiên thực hành loại bỏ hoàn toàn những lý thuyết không cần thiết
Thực hành ngay trên máy tính: Dễ dàng thực hành theo hướng dẫn của Giảng viên.
Tương tác cao: Thời gian hỏi đáp để giải đáp thắc mắc trực tiếp với giảng viên từ 30-60' trước, trong và sau khi kết thúc buổi học.

NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA HỌC ONLINE TRỰC TUYẾN

👉 Học ONLINE TRỰC TUYẾN là học Trực tiếp Trực tuyến cùng giảng viên (có tương tác qua lại giữa người học và người dạy).
👉 Khác với học ONLINE là giảng viên chỉ quay video sẵn và người học tự học (không có sự tương tác trực tiếp, trực tuyến). Giống kiểu: Kyna, Unica, Edumall...

Học phí thấp hơn 70% so với Offline: Học phí chỉ còn 5.250.000đ/học viên. (ĐK: hoàn thành HP trước 16h ngày 28/12/2020)
Tương tác tốt qua zalo nhóm. Học viên lớp học luôn sẵn sàng giúp đỡ các đồng môn giải quyết được các vấn đề mà Doanh nghiệp của mình đang vướng phải.
Bảo mật cao: Học qua Google Meet (Có bản quyền) hoàn toàn An toàn, Bảo mật.

👉 Các CEO, lãnh đạo doanh nghiệp.

👉 Các quản trị viên cao cấp trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

👉 Các giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp
mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính; thành viên ban kiểm soát.

👉Các đối tượng cần trang bị kiến thức để nghiên cứu và làm việc.

👉 Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Tài chính trong tương lai.

ĐỐI TƯỢNG HỌC

Google Meet

TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

KHÓA HỌC SẼ CUNG CẤP CHO HỌC VIÊN NHỮNG KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SAU:
👉Biết được CFO chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO)
👉Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu; 
👉Khả năng Đọc - Hiểu BCTC, Quản trị Dòng tiền, Quản trị Tồn kho, Quản trị Bán chịu...
👉Hiểu được vai trò quyết định của CFO trong Chiến lược Kiểm soát Dòng tiền, Quản trị Rủi ro, từng bước hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoặc vượt qua khủng hoảng.
👉Phân tích được Rủi ro trong Kinh doanh và Sử dụng Đòn bẩy hoạt động hiệu quả.
👉Biết được cách TỐI ƯU HÓA THUẾ, giữ lại LỢI NHUẬN CAO NHẤT cho Doanh nghiệp.
👉Khả năng Phân tích, Dự báo & Kiểm soát chi phí
👉Nắm rõ Phương thức sử dụng Đòn bẩy Tài chính
👉Năng lực lập kế hoạch Ngân sách
👉Kiến thức Phân tích hiệu quả Tài chính dự án
👉Trang bị Kiến thức về thức về đầu tư tài chính, chứng khoán...
👉Biết được các phần mềm, công cụ và KỸ NĂNG SỬ DỤNG THÀNH THỤC phần mềm, công cụ để hỗ trợ công việc một cách hiệu quả nhất (Theo hình thức cầm tay chỉ việc - Truyền nghề)
👉Những mô hình, công cụ và phương pháp quản trị tài chính cập nhật nhất của thế giới mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có.

ĐĂNG KÝ NGAY

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

GIẢNG VIÊN: TIẾN SĨ HUỲNH THANH ĐIỀN
- Chuyên gia Tài chính – Ngân sách
- Chuyên gia huấn luyện các chương trình và Dự án đầu tư
- Hơn 20 năm nghiên cứu, giảng dạy tại nhiều Trường Đại học, các Viện Kinh tế Trong và Ngoài nước;
- Giàu kinh nghiệm Tư vấn, Đào tạo và Coaching thực tế cho các Tập đoàn, Tổng Công ty và Doanh nghiệp.
- Hiện Ts Huỳnh Thanh Điền đang là Mentor cho rất nhiều doanh nghiệp, nên kiến thức rất thực chiến.
- Là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu khoa học, và đã ứng dụng vào thực tiễn.
- Là Tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng:
+ Phân tích tài chính dự án. NXB Thông tin và Truyền Thông
+ Khởi nghiệp - Từ dự định đến hành động. NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh.
+ Kinh tế Vĩ mô. NXB Lao động Xã hội.
+ Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh kinh doanh mới. NXB Thông tin và Truyền thông.
+ Kiến tạo Môi trường Khởi nghiệp. NXB Thông tin và Truyền Thông.
+ Quản trị Công ty Khởi nghiệp. NXB Thế Giới
+ Phát triển Doanh Nghiệp Từ Ý Tưởng Đến Quản Trị. NXB Thế Giới

15.000.000Đ

chỉ còn 5.250.000đ

ƯU ĐÃI 65%

Dành cho Học viên Đăng ký và Hoàn thành học phí trước 16h ngày 28/12/2020

NHANH TAY LÊN !

- Chương trình đào tạo được sự hỗ trợ 65% kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước dành cho các Doanh nghiệp SME.
- Quà tặng Trọn Bộ Cẩm nang Quản trị Doanh nghiệp 4.0 (Trị giá 3 triệu đồng): Hơn 3000 biểu mẫu xây dựng doanh nghiệp thành công (Mẫu KPI, BSC, ISO, 5S, Mô tả công việc, Quản trị Marketing, Tài chính, Nhân sự…)
- Quà tặng 3Gb Ebook chọn lọc cực hay dành cho Doanh nhân và Nhà Quản lý về các chủ đề: Quản trị, Nhân sự, Tài chính, Marketing, Đàm phán - Thương lượng, Phát triển bản thân...
- Bộ Ebook 29 cuốn Cẩm nang xây dựng doanh nghiệp dành cho SMEs.
- Bộ Ebook Kinh điển Cẩm nang Harvard.
- Sau khi đăng ký, chuyên viên tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin.
+ Đặc biệt, Đối với học viên ĐK và Chuyển khoản trước 20h ngày 27/12/2020 được tặng 01 bài PR Quảng bá Doanh nghiệp trị giá 3 triệu đồng trên Trang tin điện tử Dành cho Doanh nhân Việt: Doanhnhanthoidai.vn. (Lưu ý: Doanh nghiệp tự viết bài)

THỜI GIAN ƯU ĐÃI KHÓA HỌC

GỬI ĐI

Ngày

Giờ

Phút

Giây

00
00
00
00

✨ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
👉 VCCI-HCM cùng với Công Ty VBI Group phối hợp tổ chức.
👉 Phụ trách chiêu sinh & Chăm sóc Học viên: Công ty Truyền thông và Thương hiệu DiVa Group.
🏆 Chứng chỉ CFO do VCCI cấp
⏰ Khai giảng 20h, ngày 28/12/2020 (Tối thứ 2).
📚 Thời gian và thời lượng: 15 HỌC PHẦN. Trong đó: 14 học phần trực tuyến (học các tối thứ 2-4-6 hàng tuần, từ 20:00 - 21:30) + 1 học phần học offline tập trung.
📹Hình thức học: ONLINE TRỰC TUYẾN QUA GOOGLE MEET (Có bản quyền)

👉Hotline tư vấn: 0939 344 134 Ms Tường Viên (Chuyên viên tuyển sinh).

⚠️⚠️⚠️ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CÓ THỂ SẼ ĐÓNG TRƯỚC DỰ KIẾN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐỦ HỌC VIÊN!

🎉️ HỌC PHÍ: 15.000.000đ/học viên. Ngân sách Nhà nước tài trợ 20 Suất Học bổng ưu đãi học phí 70% còn: 🎁4.500.000đ/HV🎁 dành cho HV đăng ký và hoàn thành học phí trước 20h ngày 27/12/2020.

👉 Học phí sau 20h ngày 27/12/2020 chỉ hỗ trợ 65% là: 5.250.000đ/học viên 

✨Đặc biệt, Ưu đãi dành cho Học viên đăng ký theo nhóm và hoàn thành HP trước 16h ngày 28/12/2020:
 🎁Học viên đăng ký theo nhóm 3 người, học phí ưu đãi chỉ còn: 4.900.000đ/HV
 🎁Học viên đăng ký theo nhóm 5 người, học phí ưu đãi chỉ còn: 4.500.000đ/HV

🎁Hội viên VCCI, học phí: 4.900.000đ/HV (Áp dụng thanh toán trước 16h ngày 28/12/2020). 

⚠️ ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH CÓ HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2020.

Chỉ còn 0 suất ưu đãi 65% học phí

Tôi không chuyên về mảng tài chính nên cũng lo lắng mình không tiếp thu được kiến thức, nhưng khi học tôi rất hài lòng, kiến thức cô đọng, ngắn gọn, sát thực tế. Tôi rất thích cách các học viên kết nối, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong và sau khóa học.

Lê Văn Đạo (HV CFO-K04)

NHẬN XÉT CỦA HỌC VIÊN

Khóa học dễ hiểu, tinh gọn và rất sát với thực tế.
Tôi là dân ngoại đạo, ban đầu cứ băn khoăn không biết là có học được không. Nhưng mọi sự được vỡ lẽ khi vào lớp học. Thầy dạy rất dễ hiểu, chỉ rất nhiều chiêu thức, "khẩu quyết" của nghề CFO.
Rất nhiều công cụ ứng dụng thực tế và đặc biệt là phần thực hành trên excel. Rất cảm ơn Thầy và ban tổ chức đã cung cấp khóa học cực kỳ hữu ích.

Điêu Chính Vinh Hiển (HV CFO-K03)

Tôi thật ấn tượng với cách dạy của Thầy, rất dễ hiểu. Đặc biệt kênh tư duy, hướng đặt vấn đề, giải quyết vấn đề rất sát thực tế và cụ thể. Rất đúng với tên gọi CFO thực chiến. Và cũng thật tuyệt vời khi học viên trong lớp chia sẻ rất sôi nổi về những case cực kỳ thực tế trong doanh nghiệp. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ những case này, thiệt lòng chưa thấy lớp nào học online mà lại vui và học được nhiều thứ như vậy. Xin cảm ơn.

Bùi Tấn Đủ (HV CFO-K04)

Mình đã học nhiều khóa học về tài chính, khi thấy khóa học này là CFO thực chiến tò mò mình học xem sao? Woa, kết quả ngoài mong đợi. Thầy dạy dễ hiểu, kiến thức rất thực tế, Thầy rất nhiệt tình gửi file để học viên thực hành.
Đặc biệt những chia sẻ từ kinh nghiệm làm việc hằng ngày của Thầy và các học viên giúp mình mở mang thêm kiến thức về lĩnh vực tài chính. Rất cảm ơn, khóa học hữu ích rất nhiều.

Võ Thị Ngọc Lượm (HV CFO-K04)
CEO, Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Thiên Khôi
Phụ trách Pháp lý, Công ty TNHH Kiến Vương
Phụ trách Kế toán, Tài chính, Công Ty TNHH DV & ĐT Hưng Long
CEO, Cty TNHH MTV Phòng khám Đa khoa Việt Anh
VIDEO CẢM NHẬN HỌC VIÊN
HÌNH ẢNH TỐT NGHIỆP

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, CHIÊU SINH VÀ CẤP CHỨNG NHẬN

CÔNG TY TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC VBI GROUP
228B Bạch Đằng, P.24, Q.Bình Thạnh, TpHCM
Hotline: 0937 67 68 89 
Email: info@vbigroup.vn - Website: vbigroup.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

BỘ PHẬN TUYỂN SINH & CHĂM SÓC HỌC VIÊN
Hotline: 0939 344 134 Ms Tường Viên (Call/Zalo)

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
171 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3,  TpHCM

HỌC OFFLINE VÀ TRAO CHỨNG NHẬN TẠI:

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) - HỌC TRỰC TUYẾN
Ngân sách Nhà nước tài trợ lên đến 70% học phí.

+ Trọn Bộ Cẩm nang Quản trị Doanh nghiệp 4.0 (Trị giá 3 triệu đồng): Hơn 3000 biểu mẫu xây dựng doanh nghiệp thành công (Mẫu KPI, BSC, ISO, 5S, Mô tả công việc, Quản trị Marketing, Tài chính, Nhân sự…)
+ 3Gb Ebook chọn lọc cực hay dành cho Doanh nhân và Nhà Quản lý: Về các chủ đề: Quản trị, Nhân sự, Tài chính, Marketing, Đàm phán - Thương lượng, Phát triển bản thân...
+ Tặng Bộ Ebook 29 cuốn Cẩm nang xây dựng doanh nghiệp dành cho SMEs.
+ Tặng Bộ Ebook Kinh điển Cẩm nang Harvard.
+ Đặc biệt, Đối với học viên ĐK và Chuyển khoản trước 20h ngày 27/12/2020 được tặng 01 bài PR Quảng bá Doanh nghiệp trị giá 3 triệu đồng trên Trang tin điện tử Dành cho Doanh nhân Việt: Doanhnhanthoidai.vn. (Lưu ý: Doanh nghiệp tự viết bài).

ĐĂNG KÝ VÀ HOÀN THÀNH HP HÔM NAY NHẬN NGAY:

NHẬN ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

* Áp dụng cho Học viên đăng ký và hoàn thành học phí trước 20h ngày 27/12/2020.